Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
09 Aralık 2015Ahmet Metin AYSOY
214OKUNMA

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi İş Güvencesinden Nasıl Faydalanır?

4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesine göre: “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin "belirsiz süreli iş sözleşmesini "fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/2 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”

İş güvencesi ile ilgili bu hüküm işverene işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini ancak geçerli nedene dayanarak feshedebileceğini öngörmekte; aynı yasanın 20. maddesi de; iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabileceği, hükmünü ihtiva etmektedir.

Bu madde hükümlerinden, yani iş güvencesi ile ilgili hükümlerden ancak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler yararlanabilmektedirler. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler ise iş güvencesi hükümlerinden faydalanamamaktadırlar.

Ancak, İş Kanununun 11. maddesine göre; belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Esaslı neden olmadan birden fazla üst üste (zincirleme) yapılan belirli süreli sözleşme, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceği için, bu durumda işçi iş güvencesi hükümlerinden faydalanacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor