Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
20 Haziran 2019
279OKUNMA

Belediye gelir yönetimi

Belediye  borçları  son  günlerin  en  önemli  gündem  maddelerinden birisi haline geldi. Aslında resmi verilere göre, son 20 yılda, mahalli idarelere aktarılan rakam  100  kat  arttı.  Ancak  yıllar  itibariyle  bütçe  giderleri gelirlerin üzerinde gerçekleşti Muhasebat ve Mahalli  İdareler  Genel  Müdürlüğü  verilerine  borç  miktarı, 2017 yılında 107 milyar lirayı aştı. Peki belediye  yöneticileri  bu  tablo  karşınsda  ne  yapmalı?  Sorusuna cevap aradık.

TÜRKİYE’DE BELEDİYELER

Türkiye’de  kamu  yönetimi,  merkezi  ve  yerel  idareler  arasında bölünmüştür. Yerel yönetimler içinde en önemli  büyüklük  ve  sorumluluk  belediyelere  aittir.  Katılımcı demokrasinin temel değerlerini temsil eden belediyeler, insan hayatını etkileyen mahalli nitelikteki kamu  hizmetlerini  vermek  ve  ihtiyaçları  karşılamakla  yükümlüdür. Bu çerçevede burada elde edilecek başarı iktidara  giden  en  önemli  yol  olarak  görülmektedir.  Bunun için gelir ve giderlerin etkin yönetimi bir zorunluluktur.

Belediyelerin  yapmakla  yükümlü  olduğu  hizmetlerin   bazıları şunlardır:

  • İmar,  su  ve  kanalizasyon,  ulaşım  gibi  kentsel altyapı,
  • Coğrafi ve kent bilgi sistemleri,
  • Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık,
  • Zabıta,  itfaiye,  acil  yardım,  kurtarma  ve ambulans,
  • Şehir içi trafik,
  • Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar,
  • Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor,
  • Sosyal  hizmet  ve  yardım,  nikâh,  meslek  ve beceri kazandırma,
  • Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi.

Belediye Gelir Yönetimi Makalesinin Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor