Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
30 Haziran 2016Ahmet Metin AYSOY
53OKUNMA

Bayram Sonrası İzin İçin Sevinmeli mi?

Bayram öncesi ve sonrası verilen izin sevindirici. Ancak, işveren bayram sonrası verdiği izin dolayısıyla işçiye günde 3 saat fazla çalışma yaptırabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun konuyla ilgili 64. Maddesi uyarınca;

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.

Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.