Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Bülent TAŞNazmi KARYAĞDI
30 Temmuz 2020Bülent TAŞ/ Nazmi KARYAĞDI
332OKUNMA

Banka, Telefon, İnternet, IPTV Sözleşmelerinde Vatandaşa Büyük Kolaylık

Geçtiğimiz hafta (18 Haziran 2019) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vatandaşlara çok büyük kolaylık getirildi.

Artık bankalar ile müşterileri arasında düzenlenecek sözleşmeler (banka kartı ve kredi kartı konuları dâhil) kâğıt ortamında değil, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun belirleyeceği bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yine aynı Kanunla, internet, mobil telefon, sabit telefon, IPTV, uydu yayıncılığı abonelikleri ile paket belirleme ve taahhüt verme işlemlerine yönelik sözleşmeler de elektronik ortamda, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek uygulamalarla düzenlenebilecek. Bu konuda da usule ve şekle ilişkin düzenlemeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yapacak. 

Telekomünikasyon ve banka müşterileri için neler değişti?

İlk olarak; vatandaşlar ve şirketler telekomünikasyon şirketlerinin bayilerine veya hizmet merkezlerine gitmeksizin elektronik ortamda telekomünikasyon aboneliklerini tesis ettirebilecekler ve hizmetler (paketler) arasında seçim yapabilecekler.

Keza bankacılık hizmetlerinden yararlanmak ve banka kartı/kredi kartı sözleşmesini tesis etmek için banka şubesine gitmeye gerek kalmayacak.

Bu sözleşmeler, dijital ortamda düzenlenebilecek ve hukuksal açıdan kâğıt ortamında, ıslak imza ile düzenlenenlerle birebir aynı hukuksal güce sahip olacaklar.

İkinci avantaj ise; elektronik haberleşme abonelik sözleşmelerinin iptalinin de yine elektronik ortamda yapabilecek olmasıdır.

Bugüne kadar geçerli olan yasal düzenlemeye göre sözleşme hangi usulle bağıtlanmışsa o usulle iptal edilmekteydi. Şimdi dijital ortamda sözleşme yapabilme imkânı geldiği için dijital ortamda da iptal etmek hakkı doğmuş oluyor.

Üçüncü olarak; tıklama suretiyle sözleşme onaylandığı için, ıslak veya elektronik imza olmadığı için, aboneler hem sözleşme hem de taahhütnameler için damga vergisi ödemekten kurtulacaklar. 

Abonelik/bankacılık hizmet sözleşmeleri için neden damga vergisi ödenmeyecek?

Damga Vergisi Kanunu’na göre; yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler damga vergisinin konusuna giriyor.

Kanuna ekli (1) sayılı tabloya göre; belli parayı ihtiva eden sözleşmeler nispi damga vergisine tabi tutuluyor.

Daha açık ifade edecek olursan bir sözleşme kâğıt ortamında düzenlenmişse, belirli bir tutar parayı da içeriyorsa binde 9,48 oranında damga vergisi hesaplanması gerekiyor.

Sözleşme veya taahhütname dijital ortamda “kabul ediyorum” veya “onaylıyorum” butonun tıklanması suretiyle düzenleniyorsa, sözleşme belirli bir parasal tutarı içerse dahi damga vergisi doğmuyor.

Eğer dijital ortamda düzenlenen sözleşme belirli bir parasal tutarı içeriyorsa ve elektronik imza ile imzalanmışsa bu durumda damga vergisi hesaplanması gerekecek.

 Değerlendirmemiz

Koronavirüs günlerinde vatandaşların evlerinden çıkamamaları ya da kalabalık ortamlara gidip gelememeleri nedeniyle, zaten genişlemiş olan dijital yaşamın alanı daha da genişledi.

Gündelik yaşamda oldukça fazla yer tutan bankacılık ve telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin fiziki mekândan, kâğıttan ve ıslak imzadan bağımsız olarak düzenlenmesine imkân sağlanması, hayatı kolaylaştıran önemli bir adım olmuştur.

Ayrıca bu sözleşmelerin feshi (iptali) için de yine aynı mecranın kullanılacak olması vatandaşlar ve kurumlar için olumlu bir düzenleme olmuştur.

Yapılan bu yasal düzenlemenin dolaylı olarak ikramiyesi veya bonusu da, artık sözleşmeler ve taahhütnameler için damga vergisi hesaplanmayacak olmasıdır.

Yani son yasal düzenleme ile vatandaşın hem fiziksel olarak hem de parasal olarak yükü hafiflemiş olacak.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor