Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
12 Mayıs 2014Ahmet Metin AYSOY
157OKUNMA

Banka, Sigorta, Sanayi ve Ticaret Odası ve Reasürans Şirketi, Çalışanlarına Önemli Hatırlatma!

30.04.2014 tarih ve 28987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2014/6042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, “506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması” hükme bağlanmıştır.

Neye dikkat edilecek?

Yukarıda bahsedilen sandıkların bir yıl sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildikten sonra, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri, askerlik ve benzeri hizmet borçlanmalarını, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 41'inci madde hükümlerine göre yapıp, çıkarılan borç tutarlarını ödeyeceklerdir.

Halbuki, sandıkların devir edilmesi öncesinde ise, vakıf senetlerinde yazılan koşullara göre, askerlik ve benzeri hizmet borçlanmalarını yapacak ve borç tutarlarını ödeyeceklerdir.

Bu itibarla, aşağıda belirteceğimiz 2014 yılı sosyal güvenlik hizmet borçlanma tutarlarını inceleyip, kendi vakıf senetlerinde yazılı olan oran ve tutarları ile mukayese etmeleri menfaatlerine olacaktır.

5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanun'un 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’sidir.

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında,

  • Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 35.70 TL X %32 = 11.42 TL, üst sınırı; 232.05 TL X %32= 74.26 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında,

  • Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 37.80 TL X %32 = 12.10 TL, üst sınırı; 245.70 TL X %32 = 78.62 TL.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.