Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

15 Aralık 2019
1512OKUNMA

Bağımsız Denetçilikte Önemli Gelişmeler

Resmi Gazete’de 14 Aralık 2019 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/309], [01/310], [01/311], [01/312], [01/313], [01/314], [01/315], [01/316] ve [01/317] sayılı kararları yayımlandı.

Faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimi düzenleyen kurallar içeren bu kararlardan [01/311] no.lu olanı “Faizsiz Finans Denetim Standardı 4 Bağımsız Denetçi Tarafından Fıhkî (*) İlke ve Kurallara Uygunluğun Test Edilmesi’nin ve Yayımlanması”na aittir.

Fıkhî ilke ve kurallara uygunluk sağlanmasına dair bağımsız denetçinin sorumluluklarından bir kısmı şöyledir:

  • Denetçi, finansal tablolar hakkında görüş oluşturmak ve bildirmekten sorumluyken; Faizsiz Finans Kuruluşu (FFK) yönetimi, finansal tabloların ve FFK’nın faaliyetlerinin, FFDS 1 ve FFDS 2’de düzenlendiği üzere, danışma komitesi tarafından belirlenen Fıkhî ilke ve kurallara uygunluk sağlanmasından sorumludur.
  • Denetçi, Fıkhî ilke ve kurallar konusunda bilgi sahibi olmakla birlikte danışma komitesi üyeleri ile aynı düzeyde bilgi sahibi olamayacağından, denetçiden bu ilke ve kuralları yorumlanması beklenmez.
  • Danışma komitesi tarafından yayımlanan fetva, karar ve yönergeler; denetçinin, Fıkhî ilke ve kurallara uygunluk sağlayıp sağlamadığı konusunda yaptığı değerlendirmeye dayanak teşkil eder.
  • Denetçi; bunları, FFK’nın finansal tablolarının Fıkhî ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda vardığı sonuca dayanak olarak kullanır.

(*) Fıhkî şeklindeki yazım hatası aynen ilgili standardın konu kısmından alınmıştır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor