Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
25 Nisan 2016Ahmet Metin AYSOY
174OKUNMA

Aynı İşverene Ait Başka Bir İşyerine Nakledilme ve İdari Para Cezası

Aynı işverene ait başka iş yerine hizmet akdi kesintisiz devam edecek şekilde nakledilenler ile ilgili işe giriş bildirgesi zamanında SGK ‘ ya verilmemiş olsa bile, idari para cezası uygulanmaz.

Ancak, hizmet akdini kesintiye uğratacak şekilde, eski işyerinden ayrılma tarihi ile, nakledildiği işyerinde işe başlama tarihi arasında boşluk kalarak nakledilme durumunda ise, işe giriş bildirgesinin süresi içinde verilmemesi halinde idari para cezası uygulanır.

Örnek- (A) işyerinden 31.12.2009 tarihinde ayrılan sigortalının bu işverene ait (B) işyerinde 5.1.2010 tarihinde çalışmaya başladığı, işe giriş bildirgesinin 10.1.2010 tarihinde Kuruma (SGK) verildiği tespit edilmiştir. Sigortalı adına (A) işyeri tarafından verilen aylık prim ve hizmet belgesinde 2009 yılı Aralık ayında 30 günlük hizmet bulunduğu, ancak işten ayrılış tarihi ve ayrılış nedeni bildirilmediği gibi sigortalı işten ayrılış bildirgesinin de verilmediği anlaşılmıştır. Bu durumda 5.1.2010 tarihinde (B) işyerinde çalışmaya başlayan sigortalının hizmet akdinin kesintisiz olarak devam ettiğinden bahsedilmesi mümkün olmadığından, (B) işyerinden yasal süresi dışında verilen işe giriş bildirgesi, (A) işyerinden ise yasal sürede verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgesi için idari para cezası uygulanması gerekmektedir. (2013/11 SGK Genelge)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor