Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
15 Şubat 2015Ahmet Metin AYSOY
163OKUNMA

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Şubat 2015’ te Nasıl Düzenlenecek?

Bu yıl Şubat ayı 28 gün. Ay içinde tam veya eksik çalışanların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanma şeklini hatırlatalım.

a) Ay içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması
Ay içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları Şubat ayının 28 gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek: (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde, 2015/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2015/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu üzerinde durulmaksızın yine 30 olarak sisteme girilecektir.

b) Ay içinde işe başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması
Ayın ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Şubat ayının ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, prim ödeme gün sayıları, sisteme 30 olarak girilecektir.

Örnek: (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2015 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2015/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 10 gün olarak, işe başlama tarihi ise 19/2/2015 olarak sisteme girilecektir.

c) Ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması
Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları sisteme 30 gün olarak girilecektir.

Örnek: (K) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2015 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2015/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19/2/2015 tarihi sisteme girilecektir.

d) İşe başladığı ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması
İşe başladığı ay içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları (ayın ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Şubat ayının ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları 30 olarak sisteme girilecektir.

Örnek: (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17/2/2015 tarihinde işe başlayıp 28/2/2015 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 17/2/2015 olarak, işten ayrılış tarihi 28/2/2015 olarak, 2015/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme kaydedilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.