Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
14 Mart 2019Bülent TAŞ
559OKUNMA

Avrupa Birliği de Dijital Yayınlara İndirimli KDV Oranı Uygulanabilmesine İzin Verdi

Basılı yayınlardan sonra dijital yayınların da KDV sinin sıfırlanması kamuoyunda tartışılmaya devam etmektedir.

Tartışma sadece Türkiye’de değil diğer birçok ülkede de dijital yayınların basılı yayınlara nazaran daha yüksek oranda KDV ye tabi tutulduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği üyesi gelişmiş ülkelerin birçoğunda dijital yayınlar basılı olanlara nazaran daha yüksek oranda vergilendirilmekte ve örnek olarak gösterilmektedir.

Bu durum büyük ölçüde Avrupa Birliğinin KDV direktifinden kaynaklanmaktaydı. Direktif basılı yayınlara daha düşük oran uygulama konusunda ülkelere esneklik sağlarken, dijital yayınlar için bu esnekliği göstermemekteydi. Dijital yayınları bir hizmet olarak addetmekte dolayısıyla indirimli orana tabi tutulmasına izin vermemekteydi. EU mevzuatının izin vermemesi nedeniyle basılı yayınlara indirimli oran uygulayan ülkeler dijital yayınlara aynı indirimli oranı uygulama imkanını bulamamıştı.

Ancak 2 Ekim 2018’deAvrupa Konseyinde alınan karar iledijital yayınlara da indirimli kurumlar vergisi veya istisnanın uygulanabilmesinin yolu açılmış bulunmaktadır*. Avrupalı yayıncılar bu düzenlemeyi memnuniyetle karşılamışlar, süregelen rekabet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

AB mevzuatındaki bu değişiklikten sonra, kısa bir zaman içinde basılı yayınlara indirimli KDV oranı veya istisnası uygulayan ülkelerin dijital yayınları da aynı uygulama kapsamına alması beklenmektedir. Bunun için iç mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.

Türkiye aslında hem basılı hem de dijital yayınlara aynı vergi muamelesi yapmakla Avrupa Birliğinin önünde hareket etmişti. Avrupa Birliği pozisyonunu değiştirirken Türkiye’nin tersi yönde bir adım atması çağın gereklerine uymuyor.

*https://www.consilium.europa.eu/media/36517/st12622-en18.pdf