Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

25 Şubat 2014
435OKUNMA

Askerlik Kanunu ile Yapılan Vergisel Değişiklikler

22 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bir takım vergisel düzenlemeler yapıldı.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzeler için kurumlar vergisinden muafiyet düzenlemesi getirildi (Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Md- 106).

Öte yandan 2006 yılında yasalaşan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

  • 4/1-d maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler ile

  • 4/1-h maddesinde; kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler için,

muafiyet yer almakta.

  •  Kurumlar vergisi muafiyeti, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamamakta (Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Md- 106).

  • Ayrıca muafiyet kapsamındaki tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden müstesna kılındı. (Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Md- 106). Md- 106)

  • Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/3-a maddesi uyarınca askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler KDV’den müstesna idi. Yapılan yeni düzenleme ile bu istisna “Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, şeklinde değiştirildi. (KDVK 173-a)

  • Sözleşmeli subay ve astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlar ile durumları 4678 sayılı Kanun’un 13'üncü maddenin üçüncü fıkrasının (i), (j) ve (k) bentleri kapsamına girenlerden herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın iki katının hizmet yılı ile çarpımı tutarında verilecek tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmeyeceği hükme bağlandı (4678 SK md-18).

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor