Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
09 Eylül 2014Ahmet Metin AYSOY
344OKUNMA

Asansör Kazası: Mevzuat Kağıt Üstünde

İstanbul’da bir inşaatta asansör düştü. 10 işçi kardeşimiz yaşamını yitirdi. Bu olay bize iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin kağıt üstünde kaldığını ve hayata geçmediğini gösteriyor. Konuyu açalım.

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

MADDE 8

  (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

  (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

  (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

Düzenleme kağıt üzerinde güzel.

Ama, iş güvenliği uzmanını veya iş güvenliği hizmeti verecek  kuruluşu işveren belirliyor ve ücretini gene işveren ödüyor.

Bu durumda sistem sağlıklı ve etkin işler mi?

Asansör Yönetmeliği

Kabin İçindeki Kişilere Yönelik Tehlikeler

3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde, kabinin serbest düşmesini veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen tertibata sahip olmalıdır.

Kabinin serbest düşmesini önleyen tertibat, kabin askı tertibatından bağımsız olmalıdır. Bu tertibat, kabini asansör monte eden tarafından öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat yardımıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.

Yönetmelik güzel. Kabinin serbest düşmesini engelleyen tertibat olmalı. Ama asansör düştü. Yönetmelik işledi mi?

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor