Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Araştırmalar

Büyümeyi ve İstihdamı Destekleyen Vergi Reformu

Cumhuriyetimizin 90. yılında Türkiye, vergi reformunu gerçekleştirme yönünde önemli bir karar aşamasına gelmiş durumda. Kişi başına düşen gelirin artarak yurttaşların refah içinde yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası yolunda ulusal vergi politikamızın temel amacı, büyüme ve istihdam yaratan politikalardan geçmekte.

Kanunların Numaraları ve Tarihçesi

Kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. TBMM’de kabul edilen kanunlara, kabul edilme sırasına göre bir numara verilmektedir.

Zenginler Kulübü ve Vergi Mükellefiyeti Araştırması

Verginin Tabana mı Tavana mı Yayılması? BDDK Eylül 2012 itibariyle açıkladığı Aylık Bültene göre banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan hesap sayısı yılbaşından Eylül sonuna kadar 6 bin 669 kişi artarak 51 bin 161’e ulaştı.

Emlak Vergileri Artırılmalı mıdır?

Bilindiği üzere ülkemizde binalar, arsalar ve araziler Emlak Vergisi Kanunu uyarınca emlak vergisine (aslında bina ve arazi vergilerine) tabidirler. Emlak vergisi, vergi türü olarak “mülkiyet üzerinden alınan vergiler” kapsamında değerlendirilmektedir.

Gıda bankacılığı açlık sorununu çözüyor mu?

TÜİK geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yoksulluk ve açlık sınırı rakamları açıklandı. Buna göre nüfusun %16,1’lik kısmı yoksulluk sınırı altında yaşamakta.

Kim neye para harcıyor? Ne kadar KDV ödüyor?

Vergialgi.net sitesince yapılan araştırma Türk Vergi Sistemindeki çarpıklığı tüm açıklığıyla ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan “2010 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması” mikro setinden hareketle gelir grupları itibariyle yapılan araştırmaya göre hanehalkının tüm harcamaları üzerindeki vergi yükü hesaplandı.

Türkiye’de ana portföy yatırımları ve vergilendirilmesi

Yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik yatırımcıların Türkiye’deki portföy yatırım stoku