Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2yeni e-konomi

Araştırmalar

Cumhuriyet Dönemi Vergileri

Vergilerin öncelikli amacı, devlete gelir sağlamaktır. Kamu hizmetlerinin finansmanı için en önemli kaynak vergilerdir. Bir ülkede uygulanan vergilerin niteliği zamana ve koşullara göre değişebilmektedir. Cumhuriyet döneminde uygulanan vergiler aşağıda listelenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan vergilerden bazıları Osmanlı İmparatorluğu'nda uygulanan vergilerdir.

Ar-Ge Kanunu’ndaki Vergi ve Sosyal Güvenlik Teşvikleri, Uygulama Sonuçları

Türkiye’de teşvik mevzuatı ve uygulamalarının tarihçesi incelendiğinde dikkati çeken husus, konunun daha ziyade vergi teşvikleri eliyle yürütülmesidir. Vergi teşvikleri, işletmeler kurulup, üretime geçip, satış yapıp kâr ettikten sonra fayda sağlayan uygulamalardır. Halbuki kuruluş aşamasında; sermaye ve işletme yeri temini, teknik bilgi desteği vb. gerekli unsurlar iken üretim aşamasında; ham madde temini, enerji temini, çalışan temini gibi unsurlar, sonrasında ise satış için pazarlara ulaşma gibi aktivitelerin desteklenmesi gerekmektedir.

Enerji Verimliliğini Artırıcı Vergisel Teşvikler

Petrol fiyatlarındaki artış önce kişilerin bütçesinde ardından işletmelerin bütçesinde daha sonra ülkelerin bütçelerinde büyük yük oluşturmuş ve ödemeler dengesini olumsuz yönde etkileye başlamıştır. Enerji faturasında meydana gelen bu artış gerçek kişileri, işletmeleri ve devletleri enerji verimliliği konusunda teknik ve mühendislik alanında ya da vergi alanında çalışmalar yapmaya zorlamıştır.

Yurt Dışına Çıkış Harcı Kaldırılmalıdır!

2001 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik kriz döneminde “uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde ihtiyaç duyulan ek malî kaynağın sağlanabilmesi amacıyla” alternatif finansman yöntemi olarak vadeli mevduat hesaplarından özel işlem vergisi tahsil edilmesi ve yurt dışına çıkışlardan harç alınmasına karar verilmiştir.

Vergi Denetimleri, Etkinlik ve Vergi Afları

Ülkemizde vergi denetimi Maliye Bakanlığı içinde üç yıl önce kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Kurum olarak Başkanlığın dışında vergi denetimi yapmakla görevlendirilmiş başkaca herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Vergilerin toplanması ile görevlendirilmiş olan Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasında vergi denetimi bulunmamakla beraber Vergi Dairesi Müdürleri, Vergi Usul Kanunundan aldıkları yetkiye istinaden Gelir İdaresi adına vergi denetimi yapmaya devam etmektedir.

Türk Girişimcinin Tercihi Limited Şirketten Yana

Gerek 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda sağlanan olanaklara, gerekse vergi kanunlarındaki avantajlarına rağmen istatistikler Türkiye’deki girişimcilerin yeni işlerini “Limited Şirket” bünyesi altında yapmayı tercih ettiklerini gösteriyor.

Gayrimenkuller Nasıl Vergilendirilmelidir?

Yüksek gelir grubundaki ülkelerde GSYİH'nin yüzde 1,06’sı düzeyindeki emlak vergisi geliri, orta gelir grubundaki ülkelerdeki GSYİH'nin yüzde 0,40’ı düzeyinden 2,5 katı fazladır.

3500 Yıl Önce Anadolu'da Vergi Sistemi

Anadolu’nun bilinen ilk halkı Hattilerdir. Hititlerin ise Anadolu’ya yaklaşık 3800 yıl önce gelmiş oldukları tahmin ediliyor. Hititler, yasalarını kil tabletlere yazdıkları ve bunların önemli bir bölümü bulunup okunduğu için hukuk sistemlerinin yanında birçok başka sistemlerini de biliyoruz. Bunların arasında vergi ya da daha geniş bir ifadeyle gelir sistemi de var. Bu sistemlerin günümüzden yaklaşık olarak 3500 yıl önce kurulduğunu tahmin ediyoruz.

Seçmenler Emlak Vergisi Hakkında Ne Düşünüyor?

“Vergi Politikası Reformu ve Ekonomik Büyüme” adlı OECD yayınında, sonuç olarak “büyümeye karşı en az saptırıcı etki bakımından yapılan değerlendirmeye göre en “iyi” verginin emlak vergisi olduğu, bunu tüketim vergilerinin izlediği, kurumlar vergisi ve gelir vergisinin ise büyümeye olumsuz etki yaptığı” belirtilmiştir.

Medya, Yayınlarıyla Vergi Mükelleflerini Nasıl Etkiler?

Vergi mükelleflerinin kazançlarını doğru beyan etmesi ve vergilerini zamanında ödemesi yani teknik tabiriyle “gönüllü uyumun” sağlanması İdare ile vergi mükellefi arasında “güven” unsurunun tesis edilmesiyle doğrudan ilgili.

Türkiye’de KDV Oranları Yüksek midir?

Türkiye’deki KDV oranlarının yüksek olduğunun da kolaylıkla iddia edilmemesi gerektiği de görülebilmektedir.

Bir Türlü Cevaplanamayan Soru: Akaryakıt Türkiye’de Neden Daha Pahalı?

Petrol fiyatları uluslararası piyasada şekillenmekte ve tüm ülkeler özellikle petrol üretimi olmayan ülkeler aynı piyasadan petrol alımını yaparak tüketmektedir.

Devletin Borcunu Kapatan Türk Milletine Teşekkürler

Türkiye, 14 Mayıs 2013’te Uluslararası Para Fonu IMF’ye olan borcunun son taksidi olan 421 milyon doları ödeyerek borçlu konumundan çıktı.

Reel Ekonomi Yerinde Sayarken Bankalarda Olağanüstü Kâr Artışı

Türkiye %2,2 büyürken ilk 10’daki bankaların kârı %70 ila %464 arttı

İşyeri Açıp Ticari Faaliyete Başlıyorsanız Vergisel Olarak Ne Yapmalısınız?

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, tutacakları defterleri işe başlamadan önce (en geç aynı gün) tasdik ettirmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden 2. el araç satışının vergi ve sosyal güvenlik boyutu

Günümüzde sanal alış veriş büyük boyutlara ulaştı. Özellikle kullanılmış otomobilini satmak isteyenler için, internet en kolay yol. Ancak, yılda birkaç defa bu yola başvuranların, bilmeleri gereken önemli bir husus var.