Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
22 Kasım 2015İmdat TÜRKAY
222OKUNMA

Antalya G20 Liderler Zirvesinin Değerlendirilmesi


Ülkemiz, 1 Aralık 2014 tarihinde Avustralya’dan devraldığı 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığı görevini, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20 Liderler Zirvesi organizasyonu ile çok başarılı bir şekilde tamamlamıştır.Dünyanın en güçlü 20 lideri ile 13 bin katılımcı ve 3 bin basın mensubunun katıldığı Liderler Zirvesi için ülkemizin yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı belirtilmektedir. Gerek liderler, gerekse katılımcılar organizasyonun son derece başarılı olduğunu, daha önce yapılan diğer zirvelere göre çok farklı olduğunu ve Türk misafirperverliğinden memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir.

G20 dönem Başkanlığı yıllık olarak yürütülmekte ve üye ülkeler arasında sırayla belirlenmektedir. Türkiye'den sonra 2016 yılı G20 Dönem Başkanlığını Çin üstlenmiştir.

Dünya çapında büyük bir organizasyon olan G20 dönem başkanlığına ev sahipliği yapan Ülkemiz, dünya liderlerinin de belirttiği gibi çok başarılı bir performans göstermiş ve Antalya’da yapılan liderler zirvesini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu başarılı organizasyon sonrasında, Ülkemizin uluslararası arenada son yıllarda artan imajı da muhtemelen daha da artacak ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.

1999 Yılında Asya Mali Krizi sonrası yapılan Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı olarak başlayan G20; önemli ekonomik ve mali politika meseleleri hakkındaki tartışmaları genişletmek ve dünyada istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin herkesin faydasına olacak şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliğini teşvik etmek üzere kurulmuştur. G20 toplantılarında alınan kararlar küresel sitemin onda dokuzunu oluşturan ülkelerce alınmış sayıldığı için sisteme yön verici nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla, bu toplantılarda alınan kararlar ülkelerin izleyeceği ekonomi politikası açısından yön gösterici olmaktadır. 

Ülkemizin ev sahipliğinde yapılan zirvede yedi ana konuda toplantılar yapıldı. G20 Dönem Başkanlığı, Ülkemizin bu zamana kadar düzenlediği en büyük uluslararası organizasyon olmuştur. Türkiye G20 dönem Başkanlığı süresince “kapsayıcılık, uygulama ve yatırım" konularını ön plana çıkarmıştır. G20 Ekonomik bir organizasyon olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve ekonomik büyümenin dünyada dengeli bir şekilde dağılımının sağlanmasını esas almaktadır. Ancak, zirve öncesinde Fransa’da meydana gelen terör olayları siyasi konuları ön plana çıkarmış, ayrıca Suriye ve mülteciler konusu ile terör konusu da gündeme gelmiştir.
Antalya G20 Liderler Zirvesi sonucunda yayınlanan 27 maddelik Sonuç Bildirgesinde; sürdürülebilir büyüme, yolsuzlukla mücadele ve teröre karşı işbirliği öne çıkmıştır. Antalya’da yapılan G20 Liderler Zirvesinin 10. Toplantısı birçok ilklere imza atmıştır. Antalya Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin yanında tüm katılımcıların ortak kararı ile ilk kez teröre karşı mücadele için hazırladıkları ortak bildiriyle uluslararası alanda dayanışma vurgusu yapılmıştır. İmza atılan "Terörizmle mücadele hakkında G20 Bildirisi"nde, 13 Kasım'da Paris'te ve 10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen "menfur" terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, "Saldırılar, tüm insanlığa yapılan kabul edilemez bir hakarettir. Terör saldırısı kurbanları ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Nerede olursa olsun, tüm şekilleriyle terörle mücadelede kararlılık ve dayanışmamızı teyit ederiz" denilmiştir.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında, "G20 Liderleriyle Ana Oturum: Büyüme ve İstihdam İçin Daha Kapsamlı Bir Çerçeve" başlıklı B20-L20 Ortak Toplantısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da katılımıyla gerçekleşmiştir. Uluslararası Para Fonunun (IMF) Fransız Direktörü Christine Lagarde söz konusu toplantıda; Dünyanın birçok ülkesinde kısa ve uzun dönemde büyümenin itici gücünün altyapı yatırımları olduğunu belirterek, özellikle Devlet-özel sektör işbirliği ile yapılan alt yapı yatırımlarına dikkat çekerek, bu yatırımların istihdam yarattığını ifade etmiştir. IMF Direktörünün bu açıklaması, Türkiye’de son dönemde yapılan alt yapı yatırımlarının artmasına paralel olarak sağlanan istikrarlı ekonomik büyüme politikasına destek olarak algılanmıştır.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında toplanan Business 20 Zirvesi (B20) Antalya’da toplanmıştır. B20 ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışını Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve G20 Liderlerinin de yer aldığı, B20 ve L20’nin “Büyüme ve İstihdam için Daha Kapsamlı bir Çerçeve” başlıklı ortak oturumunda yaptığı konuşmada küresel anlamda daha fazla ticarete ihtiyaç olduğunu söylemiştir. B20’nin Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu bugüne kadarki en geniş katılımlı toplantılara ulaştıklarını belirterek, B20'nin görev güçlerinin rekor kırdığını, Antalya'daki toplantılara 570 şirketin CEO'sunun katıldığını ve yıl içinde de 5 kıtada 12 büyük toplantı yapıldığını ifade etmiştir.

Antalya’daki G20 zirvesinin kapanışında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan bu yıl Türkiye olarak kadın faktörünü beş açılım grubunun yanına 6. olarak eklediklerini ve 2025 yılına kadar kadın ile erkek istihdamı arasındaki farkı yüzde 25, genç işsizliğini yüzde 15 düzeyinde azaltmayı kararlaştırdıklarını kaydetmiştir. Zirvede FED’in faiz artışına gitmesinin küresel ekonomi üzerindeki etkisi üzerinde durulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan gelişmekte olan ekonomilerin şu 5 nedenle yavaşlamakta olduğunu söylemiştir:

- Emtia fiyatlarının düşmesi,
- Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinin yavaşlaması,
- Küresel ticaretin yavaşlaması,
- Kurların dalgalanması,
- Jeopolitik risklerin artması.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, G20 Liderler Zirvesi Dünyanın en güçlü ülkelerinin liderlerinin zirveye gelmesiyle, Antalya'nın tarihinin en büyük tanıtım fırsatını bulduğunu belirterek, bölgenin dünya genelinde tanıtımının yapıldığını söylemiştir. G20 Zirvesi hazırlıkları için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırım tutarı 100 milyon lirayı geçerken, zirvenin katkısının ise 200 milyon Euro'nun üzerinde olacağı beklenmektedir.

G20’nin Açılım Grupları tarafından Türkiye’nin dönem başkanlığı döneminde; Business Group of 20 (B20), Youth Group of 20 (Y20), T20 (Think Tank 20) ve ilk kez de Women 20 (W20) ve sivil toplumu temsil eden C20 (The Civil Society 20) gibi birçok etkinlikler düzenlenmiştir. Türkiye yıl boyunca G20’nin iş dünyası kolu olan B20 kapsamında toplantılar yapmıştır. Ülkemizin G20 dönem başkanlığı döneminde yapılan organizasyonlardan biri de Maliye Bakanlığının Ev Sahipliğinde 6-8 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen G20 Uluslararası Vergi Sempozyumudur.

G20 Tarihinde ilk kez İstanbul’da düzenlenen W20 Zirvesi, Liderleri cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik  alanda güçlendirilmesi için daha çok çalışmaya çağırmış ve bir yol haritası belirlenmiştir. Kadın-20 Zirvesi 20 ülkeden 36 temsilcinin ve Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün katılımıyla, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında; "Antalya Zirvesi'nin en önemli sonuçlarından biri, G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda güçlü bir duruş ortaya koymuş olmalarıdır" dedi. Antalya Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin, G20'nin gelecek dönem çalışmalarını şekillendirecek önemli bir belge olduğuna inandığını belirterek şu ana başlıklarda açıklamalarda bulundu;

- G20'nin küresel istikrarı doğrudan etkileyen meseleleri görmezlikten gelmek gibi bir lüksü olamaz.
- Çevremizde, artık yönetilemez hale gelmiş ülkeler ortaya çıkmıştır.
- Kendi halkını katleden Esed'in Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur.
- Gençler arasındaki yüksek işsizlik oranları, pek çok G20 ülkesi için ciddi bir sorundur.
- Artık konuşma değil uygulama zamanıdır.
- 2018 sonuna kadar, küresel düzeyde yatırım miktarı 4,4 trilyon dolardır.
- İslami finansın da gündeme alınması gerektiğine inanıyoruz.
- G20 bir zenginler kulübü değildir.
- İklim değişikliği ivedilikle adım atmamız gereken bir meseledir.

Ancak, Sayın Cumhurbaşkanının zirvenin ilk gün yapılan B20 toplantısında Acem atasözünden (geldiler, toplandılar, yediler, içtiler ve dağıldılar) hareketle iş adamlarına söylediği gibi, alınan kararların mutlaka takip edilmesi gerekmektedir.

Dünyaya yön veren 20 ülkenin bulunduğu organizasyonun dönem başkanlığını 2015 yılında Ülkemiz çok başarılı organizasyonlarla yapmış olması her açıdan çok olumlu olmuştur. Zirveyi iki gün boyunca takip eden bir vatandaş olarak, kendi adıma çok büyük gurur duydum. Ülkemizin 2015 yılında üstlenmiş olduğu G20 dönem başkanlığı organizasyonuna katkı sağlayan özel sektör ve kamu sektöründeki tüm kurum ve kuruluşlara bir vatandaş olarak teşekkür ederim.

(Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz; kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor