Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Özkan ATİLA
14 Haziran 2013Özkan ATİLA
159OKUNMA

Amerika’da Kurumlar Vergisi Gelirleri Hızla Düşüyor!

Vergiden kaçınanlar üzerindeki baskı giderek artıyor. Son olarak, Senatonun bir alt komitesi Apple’ın patronu Tim Cook’u, teknoloji devleri yasadışı hiçbir şey yapmasalar da son 4 yılda 74 milyar doların üzerinde kar elde etmelerine karşın niçin hiç vergi ödemediklerini açıklamaya davet etti. Bu gelişme düşük ücretler ve düşük faiz giderleri sayesinde Amerikan şirketlerinin karlarının rekor kırdığı bir döneme denk geldi.

 

Amerika’da kurumlar vergisi 1950’lerde şirket gelirlerinin üçte birini oluştururken bugün %10 seviyesine kadar düşmüştür. Bunun bir nedeni kurumlar vergisi yerine gelir vergisine tabi tutulan şirket yapılarının (adi ortaklık veya “S” şirketler) artması olmakla birlikte, diğer önemli bir nedeni büyük firmaların vergi yüklerinin düşürülmesinde önemli bir role sahip olan vergi cennetleridir. Aşağıdaki tabloda, Amerikan şirket karları (corporate profits) ve kurumlar vergisinin (income tax) milli gelir içindeki payının yıllar itibariyle değişimi gösterilmektedir.

(Kaynak.www.economist.com)

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.