Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Hasan Halil GÖNÜL
07 Nisan 2013Hasan Halil GÖNÜL
78OKUNMA

ABD’de Gelir Vergisinin 100. Yılı

2013 yılı ABD’de gelir vergisinin uygulanmaya başlamasının 100. Yılına denk gelmektedir.

Amerika adlı kıtada önce kolonilerden devletler oluşturmuş ve sonra bu devletleri “Birleşik Devletler” adı altında bir araya getirmiş olan insanlar, arada bir de iç savaş atlattıktan sonra, tek bir devlet altında yollarına daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmek amacıyla sadece tüketimin ve ithalatın vergilendirilmesinin adil olmadığını görmüşler ve “Birleşik Devletlerin” mali kaynaklarını sağlam kazığa bağlamak üzere, geç de olsa, bundan 100 yıl önce aralarında anlaşmışlardır.

Buna göre, kuruluş aşamasında küçük devletleri korumak amacıyla Anayasa’da yer alan “vergilerin her bir devletin nüfusu ile orantılı olması koşulunu” yasal süreci bundan tam 100 yıl önce 1913 yılında sonuçlanan Anayasa değişikliği ile “gelir vergisi” açısından kaldırmışlardır. Böylece Kongre “nüfusa orantılı olma koşuluna bağlı olmadan, hangi kaynaktan elde edilirse edilsin, gelirler üzerine vergi koyma ve toplama yetkisine sahip” hale gelmiştir.

ABD Kongresi de, zaten bu yetkiyi beklemekte olduğu için aynı yıl içinde yeni gelir vergisi kanununu çıkarmıştır. Kongre bu kanun ile kendisine verilen yetkiyi tamamen kullanacak şekilde “hangi kaynaktan elde edilirse edilsin” tüm gelirleri gelir vergisine tabi kılmıştır. Başlangıç hikâyesini çok kısa özetlediğimiz gelir vergisi uygulamasında 100 yıl içinde gelinen noktayı kısaca gösterecek bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 19132013
Vergi tarifesinde yer alan en üst oran7%39,6%
Vergi tarifesi aralıkları1% - 7%10% - 39,6%
En üst vergi dilimine tabi eşik (Günümüz dolar değeriyle)$11.6 milyon$450.000
Toplam vergi gelirleri (Günümüz dolar değeriyle)$16.6 milyar$2.7 trilyon (T)
Standart aile indirimi (Günümüz dolar değeriyle)$93.000$12.200
Verilen toplam beyanname sayısı358.000140 milyon (T)
Vergi mevzuatının toplam sayfa sayısı40073.954

(T) Tahmini, Kaynak : http://www.atr.org/income-tax-a7449

1913 yılında açıklamalar kısmı dışında 3 sayfa olan beyanname 2013 yılında 2 sayfaya düşmüş olmakla birlikte 1 sayfa olan açıklamalar ise 214 sayfaya çıkmış bulunmaktadır.

Yani varılan noktada her türlü geliri için (gelir türüne göre sayfalar tutan ekler hariç) 2 sayfalık beyannameyi doldurması için vatandaşlarından 214 sayfalık açıklamaları okuyup anlamasını isteyen bir devlet ve bu yükümlülüğünü ya bizzat uğraşarak ya da hizmet satın alarak yerine getirip yılda 140 milyon adet beyanname veren bir halk mevcuttur.

Darısı gelişmekte olan piyasaların yıldızı ülkelerin başına…