Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
21 Aralık 2016Ahmet Metin AYSOY
316OKUNMA

A.Ş. Ortakları, Dernek Yöneticileri Hangi Kapsamda Sigortalı?

Anonim şirketlerin ortaklarının hangi sigortalılık kapsamında sayılacaklarına dair önemli bir ayrıntıya dikkat etmek gerekir.

1) Anonim şirketin ortağının aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması halinde
5510 Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı (eski deyimle BAĞ-KUR’lu) sayılmıştır.

2) Kurucu ortak şirkette hizmet sözleşmesine tabi çalışıyorsa?
Anonim şirket kurucu ortakları 1/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmadıklarından kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı hizmet akdine tabi çalışmaları kaydıyla Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı (SSK’lı) bildirilmesi mümkündür.

3) Dernek Yöneticileri ve Denetçileri
Dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmazlar.

Dernek yönetim kurulu tarafından işe alınan ücretliler ise hizmet akdine tabi çalıştırıldıkları için 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca (SSK’lı) sigortalı sayılacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor