Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
31 Mayıs 2018
77OKUNMA

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

6 Mayıs 2018 tarihli 1.Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

  • mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,
  • ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
  • vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
  • vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
  • işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla hazırlanan tebliğ ile Kanun’un uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirleniyor.