Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
19 Ocak 2014Ahmet Metin AYSOY
111OKUNMA

4857 sayılı İş Kanunu idari para cezalarını doğuran eylemler

Kanun Mad.Ceza Mad.4857 sayılı İş Kanunu idari para cezalarını doğuran eylemlerCeza Miktarı (TL)

2013               
2014 Artış 
3/1-298İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak        144                          1495
3/298İşyerini muvazaalı olarak bildirmek    14.651                  15.226575
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak          118                           122 4
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranmak        118                           1224
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için        118                        1224
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için        118                                     122
2899/cÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için        118                    1224
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için        485                         50419
30101Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için       1832                1.903      71
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için       1832                 1.903      71
32102/aÜcret ile Kanundan veya Toplu İş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için         134                          1395
32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için         134                        1395
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için         134                      1395
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek         485                         50419
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek veya sebebini bildirmemek         485                         50419
52102/bYüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek         485                 50419
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için         237                  2469
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için         237               2469
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde  ödenen her işçi için         237                  2469
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için         237                  2469
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için         237                      2469
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak       1.293      1.34350
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uymamak          237                   246   9
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak       1.293             1.343    50
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek        1.293           1.343    50
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak        1.293     1.343    50
72104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak        1.293            1.343    50
73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin  yönetmelik hükümlerine uymamak         1.293           1.343    50
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek         1.293               1.343    50
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek         1.293             1.343    50
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere uymamak         1.293          1.343    50
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak        14.651          15.226575
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek        11.721           12.181    460
96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak         11.721         12.181     460
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek          11.721         12.181   460