Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
11 Temmuz 2016Ahmet Metin AYSOY
175OKUNMA

30.4.2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Memur Olanlar Nasıl Emekli Olacaklar?

30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra sigortalı olup;

  1. Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olanlardan en az 9000 gün,
  2. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmesi ve adlarına en az 5400 gün,
  3. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün,
  4. Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın 9000 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  5. Yaş hadlerinin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu ve aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen tarihlerde geçerli olan yaş hadlerinin esas alınması şartıyla,

Yaşlılık aylığı bağlanır. Kamu görevlilerinden 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (2008 yılı Ekim ayı başı)sonra, ilk defa sigortalı olanların, Kurumca (SGK) yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  1. % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
  2. % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak koşuluyla, yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor