Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
25 Aralık 2016
114OKUNMA

295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genel Tebliğde özetle;

  • 20.8.2016 tarih ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 20. maddesinde değiştirilen “Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna” uygulamasına ilişkin,
  • 15.7.2016 tarih ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla GVK’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ve 6745 sayılı Kanunun 6. maddesiyle GVK’nun 74. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde değiştirilen Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların giderleştirilmesine ilişkin ve
  • Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca GVK’nun Geçici 67. Maddesi kapsamında elde edilen gelirlerde tevkifat uygulamasına ilişkin

açıklamalara yer verilmektedir.
295 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine http://www.gib.gov.tr/node/116695 adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.