Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
28 Eylül 2017İmdat TÜRKAY
206OKUNMA

2050’de Küresel Ekonomik Düzen Nasıl Değişecek?

Price Waterhouse Coopers (PWC) 2030 ve 2050 yıllarında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. "Uzun vadeli görünüm: Küresel ekonomik düzen 2050 yılında nasıl değişecek?" (The World in 2050) adlı Rapor 32 ülkeyi satın alma gücü paritesine (Satın alma gücü paritesi, ekonomistler tarafından belli bir zaman diliminde ülkelerin ekonomik verimlilik ve yaşam standartlarını belirlemek amacıyla kullanılıyor.) göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) bazında sıraladı.

www.pwc.com adresindeki Raporda yer alan Dünya ekonomisine ilişkin bazı bilgiler şöyledir (www.pwc.com, The World in 2050, February 2017);

 • 2016-2050 yılları arasında küresel ekonomi %130 büyüyecek,
 • 2050 yılında Çin'in GSYH'si 58 trilyon dolara, Hindistan'ın GSYH'i 44 trilyon dolara, ABD'nin GSYH'si ise 34,1 trilyon dolara ulaşacak,
 • ABD ekonomisi 2050 yılında ikinciliği Hindistan'a kaptırıp üçüncülüğe gerileyecek,
 • Türkiye 2050 yılına kadar %3’ük oranla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak,
 • 2042 yılında küresel ekonominin büyüklüğü bugünkünün iki katına ulaşacak,
 • 2016 ile 2050 arasında küresel ekonomi yılda ortalama %2,5 büyüyecek, bu büyümenin motoru ise en hızlı gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu E7 ülkeleri olacak,
 • Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye'nin oluşturduğu E7 ülkeleri 2050'ye kadar her yıl ortalama %3,5 büyüyecek,
 • ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin ortalama büyümesi ise %1,6'da kalacak,
 • Küresel ekonominin %35’ini oluşturan E7 ülkeleri 2050’de %50’sini oluşturacak,
 • Türkiye 2050 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi olabilir,
 • Endonezya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya ilerleyebilir,
 • 2050 yılından önce dünyadaki en büyük yedi ekonomiden altısı gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alabilir,
 • E7 ülkelerinin yanı sıra Vietnam, Nijerya, Kolombiya gibi yeni gelişen ülkeler de hızlı büyüme potansiyelleri ile dikkat çekecek, Vietnam 2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olarak 20. sıraya yükselebilir,
 • 2015 yılında ekonomik büyüklük olarak G7 ülkelerini yakalayan E7 ülkelerinin 2040 yılında G7 ülkelerinin iki katı büyüklüğüne ulaşması mümkün gözüküyor.

Söz konusu Raporda Ülkemiz hakkındaki ekonomik tahminler ise şöyledir;

 • Türkiye 2050 yılına kadar %3’ük oranla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak,
 • Önemli yapısal reformları gerçekleştirdiği takdirde Türkiye’nin, 2030 yılında SGP bazında dünyanın en büyük 12. ekonomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor,
 • Satın alma gücü paritesine göre 2016 yılında 1,9 trilyon dolar olarak hesaplanan Türkiye'nin yıllık GSYH'si 2030'a gelindiğinde 3 trilyon dolara, 2050'de ise 5 trilyon dolara ulaşacak. Türkiye böylece Fransa, İtalya ve Güney Kore'yi geride bırakacak,
 • Ekonomik reformlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Türkiye 2030 yılından önce İtalya’yı geride bırakabilir,
 • Gerekli adımların atılacağı varsayımı ile Türkiye’nin potansiyeli parlak bir geleceğe işaret ediyor. Cari fiyatlarla hesaplanan milli gelir ile şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2050 yılına kadar ilk onu zorlayacak noktaya gelmesi mümkün görünüyor,
 • Türkiye, 2050 yılında SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki yerini koruyabilir.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.