Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
28 Mart 2019
529OKUNMA

2018 Yılı Gelirleri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamede Son Gün 1 Nisan 2019

2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Nisan 2019 tarihine kadar verilmek zorunda.

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 Nisan 2019 Pazartesi gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderecekler.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine www.gib.gov.tr üzerinden ulaşılabilir. 

2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

  • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihine kadar,
  • İkinci taksitin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar,

ödenmesi gerekiyor.