Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2019 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
2318OKUNMA

2018 ve 2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi

Beyan esasının geçerli olduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, yedi gelir unsuruna ilişkin olarak beyan edilmesi gereken gelir toplamı üniter sistemin gereği olarak yıllık beyannamede toplanmakta ve gerekli indirimler yapıldıktan sonra matraha artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanmak suretiyle gelir vergisi hesaplanmaktadır.

Hesaplanan gelir vergisinden ise yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler ve varsa ödenen geçici vergiler mahsup edilmek suretiyle ödenecek gelir vergisine ulaşılmaktadır. Tabi birde kapsam dahilinde olan vergiye gönüllü uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi uygulanacaktır.

Gelir vergisinin hesaplanmasına ilişkin süreçte en önemli unsur kuşkusuz beyan edilen gelir tutarına uygulanan vergi tarifesi olmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre;

Gelir vergisine tabi gelirler;
18.000 TL'ye kadar% 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası% 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin
40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası 
  % 27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası 
  % 35
oranında vergilendirilir.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde vergi hukukundaki ayırma kuramının gereği olarak vergi tarifesinde 3. gelir diliminden itibaren ücretlilerin lehine olarak farklılaştırma yapılmış ve ücretlilerin 3. dilime ve sonraki dilime daha geç girmeleri sağlanmıştır.

Ayrıca, 1.1.2019 tarihinden itibaren işverenler tarafından hizmet erbabına ödenecek ücret ve ücret kapsamındaki tüm ödemelere yukarıdaki vergi tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 2018 yılında elde edilen beyana tabi gelirlerin Mart/2019’da beyanında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ise 302 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olan aşağıdaki vergi tarifesidir.

Gelir vergisine tabi gelirler;
14.800 TL'ye kadar% 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası% 20
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası  % 27
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası
  % 35
oranında vergilendirilir.

2018 Yılında ücret dışındaki gelir unsurları için beyanname veren bir mükellefin aynı anda ücret gelirinin de olması ve beyannamedeki toplam gelirin 80.000 TL'yi aşması durumunda 25.02.2011 tarih ve 75 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre verginin hesaplanması gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor