Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
14 Ocak 2018Ahmet Metin AYSOY
465OKUNMA

2018’de Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Ödenecek SGK Primleri

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65  Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 67,65 x 10 x % 37,5 = 253,69 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 67, 65 x 30 x % 37,5 = 761,06 TL

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 507,38 x 10 x % 37,5 = 1.902,68 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 507,38 x 30 x % 37,5 = 5.708,03 TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi, 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 67,65 x % 2 = 1,35 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,35 x 9 = 12,15 TL

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor