Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
02 Ocak 2017
397OKUNMA

2017 Yılında Uygulanacak Vergi Cezaları Belli Oldu

27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak had, tutarlar ve vergi cezaları belli oldu.

İşte 2017’ye ilişkin bazı rakamlar;

  • VUK’un fatura kullanma mecburiyetini düzenleyen 232. maddesinde yer alan tutar 900 TL olarak belirlendi.
  • VUK’un 313. maddesinde yer alan ve iktisadi kıymetlerde amortisman ayırmaya ilişkin asgari tutar 900 TL olarak belirlendi. 
  • İş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan (kırtasiye, büro ve temizlik maddeleri gibi) mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış fişi ve yazarkasa fişlerinin 900 TL’ye (KDV dâhil) kadar gider belgesi olarak kabul edilebilecek.
  • VUK’nun 353/1. maddesine göre; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu vermeyen ve almayanlara veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için kesilecek özel usulsüzlük cezasının asgari sınırı 210 TL olarak, bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek azami toplam ceza miktarı ise 110.000 TL olarak belirlendi
  • VUK’nun 353/2. maddesine göre; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 210 TL özel usulsüzlük cezası kesileceği, ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza tutarının 11.000 TL’yi, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam cezanın da 110.000 TL’yi aşamayacağı hüküm altına alındı.
  • VUK’nun 353/4. maddesine göre Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması durumunda her tespit için kesilecek özel usulsüzlük cezası 210 TL olarak belirlendi.
  • VUK’nun 353/6. maddesine göre VUK’unda belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara kesilecek özel usulsüzlük cezası 5.000 TL olarak belirlendi.
  • VUK’nun 353/7. maddesine göre VUK’nun 8. maddesinin son fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için kesilecek özel usulsüzlük cezası 260 TL olarak belirlendi.
  • VUK’nun 353/9. maddesine göre 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak özel usulsüzlük cezası 1.100 TL olarak belirlendi.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.