Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mehmet YILMAZ
12 Temmuz 2018Mehmet YILMAZ
175OKUNMA

2017 Yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge İçin 10 Milyar 710 Milyon TL Harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2017 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin veriler açıklandı.1 2017 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 10 milyar 710 milyon TL harcandı. Harcamaların 7 milyar 839 milyon TL’si doğrudan yapılırken 2 milyar 871 milyon TL’si vergi indirim ve istisnalarından oluştu.

2018 yılında ise Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için 12 milyar 950 milyon TL harcanılması öngörülüyor. 2018 yılı Ar-Ge harcamalarında bütçeden en yüksek payı ise üniversiteler alacak, üniversiteleri savunma sanayi izleyecek.

1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge Faaliyetleri İçin 2017 Yılında 10 Milyar 710 Milyon TL Harcandı

TUİK verilerine göre, merkezi yönetim bütçesinden 2017 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre %17,5 artışla 10 milyar 710 milyon TL harcama yapıldı. 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların GSYH oranı %0,34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise %1,4 oldu.

TUİK tarafından bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 12 milyar 950 milyon TL.

Yıllar itibariyle bütçeden AR-Ge için harcamalara bakıldığında 2008 yılında 2 milyar 671 milyon TL olan harcamanın 2017 yılında kadar yaklaşık % 300 oranında artarak 10 milyar 710 milyon liraya çıktığı görülmektedir.

2. Doğrudan Ar-Ge Desteği 2017 Yılında 7 Milyar 839 Milyon TL Oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik doğrudan Ar-Ge harcamalarının toplamı 2017 yılında 7 milyar 839 milyon TL oldu. 2008 yılında doğrudan Ar-Ge harcama tutarı 2 milyar 473 milyon lira iken 2017 yılında kadar % 216 oranında artmıştır.

3. Dolaylı Ar-Ge Desteği 2017 Yılında 2 Milyar 871 Milyon TL Oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2017 yılında 2 milyar 871 milyon TL oldu. 2008 yılında vergi indirim ve istisnalardan faydalanma tutarı 198 milyon lira iken 2017 yılına kadar % 1350 oranında artış olmuştur. Vergi indirim ve teşviklerindeki artış oranının doğrudan harcama oranlarının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.

Dolaylı Ar-Ge destekleri 193, 5520, 4691, 5746 ve 3065 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge'ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsayacak şekilde Maliye Bakanlığı verilerine göre TUİK tarafından hesaplanmıştır.

4. En Fazla Ödenek Üniversite Fonlarına Aktarıldı

Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödeneklerin sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırılması sonucunda, 2018 yılı için en çok ödenek %41,2 Genel Üniversite Fonları için tahsis edildi. Üniversiteleri %28,5 ile savunma, %7,7 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %5 ile eğitim ve %4 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip ediyor..

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27742

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.