2017’de Mesken ve İşyeri Kira Geliri İçin Kimler Beyanname Verecek?

Kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan (GMSİ’dan dolayı mükellefiyeti bulunan gerçek kişi sayısı Aralık/2016 tarihi itibariyle 1.796.340 kişidir-www.gib.gov.tr/vergi istatistikleri) veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2016 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-27 Mart 2017 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.

2016’da Gayrimenkul Satanların Beyanname Verme Durumu

Gelir Vergisi Kanununa göre 2016 yılında elde edilen kazanç ve iratların beyan dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başlıyor ve 27 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Tam ve dar mükellef gerçek kişiler tarafından 2016 takvim yılında elde edilen yedi gelir unsuruna (Ticari, zirai ve serbest meslek kazançları, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar) ilişkin gelirler, aksine bir düzenleme olmadığı sürece Mart/2017 ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.