GMSİ Beyanında Mükelleflerin Gerçek Gider Fobisi

Malumunuz mart ayına girdik mart ayı da gelir vergisi mükellefleri (geliri sadece basit usul tespit edilen mükellefleri hariç) için gelir vergisi beyan dönemidir. Gelir Vergisi Kanununun(GVK) en önemli gelir unsurlarından biri de Gayrimenkul Sermaye İradıdır(GMSİ). Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iradı beyan edilirken iki tür gider yöntemi belirlenmiş olup bu yöntemlerden biri gerçek gider yöntemi bir diğeri ise götürü gider yöntemidir.

Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Vermek Çok Kolay

Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kira gelirlerinin beyanı için 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminin kapsamı genişletilmiş ve gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 1 Mart 2016 tarihinde uygulamaya geçirilmiştir. Konu hakkında gerekli açıklamalar 25/02/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmış bulunmaktadır.

2016’da Yıllık Beyanname Verilmesi Gereken Ücret Gelirleri Nelerdir?

93 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, 2015 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin olarak beyan edilmesi gereken gelir toplamı aksine bir düzenleme yoksa 1-25 Mart 2016 tarihlerinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 25/02/2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre; 2015 Yılında gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerini önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemini (www.gib.gov.tr) kullanarakvermeleri mümkün bulunmaktadır.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.