Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Ahmet OZANSOY
22 Aralık 2013Ahmet OZANSOY
599OKUNMA

2014 Yılı Belediye Vergileri Belli Oldu. 2013 Yılı Problemli!

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bazı vergi ve harçların miktarlarını, kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde kalmak koşuluyla, her yıl belirleme yetkisi Belediye Meclislerine verilmiş idi.

Bu madde, Anayasa Mahkemesi’nin 19.5.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/175 sayılı kararı ile Belediye Meclislerinin vergi miktarı belirleyemeyeceği gerekçesi ile iptal edildi.

Bunun üzerine; 11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 16’ncı maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’ncı maddesinin (A) fıkrası “Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder” şeklinde değiştirilerek daha önce Belediye Meclislerine verilmiş olan yetki, Anayasa’ya uygun şekilde Bakanlar Kurulu’na verildi.

2014 yılında Belediyeler tarafından tahsil edilecek vergi ve harç miktarlarını Bakanlar Kurulu’nun, belediye grupları itibariyle tespit etmesi gerekiyordu.

Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere Maliye Bakanlığı’nın Eylül ayında bir çalışma başlattığı kamuoyuna yansımıştı, biz de bunu yazmıştık ve demiştik ki; “esasında belediyeler Eylül ayı sonuna kadar performans bütçe tekliflerini yapacakları için belirleme yapılmasında geç kalındı.”

O zamandan beri de 4 ay geçti. Nihayet beklenen BKK, 18 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ancak hemen göze çarpan ilginç bir ayrıntı şu: 18 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5585 sayılı BKK’nın tarihi 21 Ekim 2013 !

Yani BKK, imzalandığı tarihten itibaren yaklaşık 2 aylık bir gecikme yayımlandı. Niye bu gecikme anlamak mümkün değil. Zira zaten gecikilmişti ve çok hızlı hareket edilmesi zorunluluğu vardı. Nitekim BKK’nın yayımlanmasıyla birlikte tartışmalar da başladı: Çünkü söz konusu BKK, 19 Mayıs 2013 tarihinden itibaren geçerli sayıldı. Bu durumda “19 Mayıs 2013 ile 18 Aralık 2013 tarihleri arasında geçmişte daha az ya da daha çok olarak tahsil edilen vergi ve harçlar ne olacaktır?” sorusu haklı olarak sorulmaya başlandı.

19.05.2013 tarihi ile 18.12.2013 tarihi arasında Belediyelerin tarh, tahakkuk ve tahsil ettiği İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı için 2 durum söz konusu olabilir.

  1. Ya bu vergi ve harçların bir kısmı eksik tahakkuk ve tahsil edilmiştir,
  2. Ya da bu vergi ve harçların bir kısmı fazla tahakkuk ve tahsil edilmiştir.

Belediyelerin 18.05.2013-18.12.2013 tarihleri arasında eksik tahsil ettikleri vergi ve harçları ikmal etmeleri, fazla tahsil ettikleri vergi ve harçları da red ve iade etmeleri gerekmektedir. İkmal etmemeleri durumunda kamu gelirlerini eksik tahsil ettiklerinden, iade ederken gecikmeleri durumunda da faiz kaybına neden olacaklarından kamu zararı riskiyle karşı karşıyalar. Üstelik yerel seçimler öncesinde.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına karşı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın zamanında aksiyon alamaması, yoktan yere belediyeleri muazzam bir iş yükü, tebliğ masrafları nedeniyle doğacak büyük bir maddi maliyet ve (hem de yerel seçimler öncesinde) mükellefle karşı karşıya gelmek şeklindeki psikolojik ve moral maliyetle karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle Gelir İdaresi’nin, vatandaşın idareye olan güvenini sarsmamayı amaçlayan “mükellef odaklı” bir yaklaşım ile bu tür durumlarda zamanında gereken tedbirleri alması hayati önemdedir.

Maalesef gecikmenin maddi ve manevi maliyeti yüksektir. Keşke Gelir İdaresi, bu düzenlemeyi zamanında, yani 2013 yılı başlamadan yapsaydı.

Tablo 1:İlan Ve Reklam Vergisi Tarifesi
(21/10/2013 tarih 2013/5585 Sayılı BKK)
(18/12/2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete)
Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)
12345
1. Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak  6040302520
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak352824168
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak108642
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak9560504030
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için0,200,180,150,100,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden0,500,400,300,200,10

 

Tablo 2: Eğlence Vergisi Tarifesi
I - Biletle Girilen YerlerdeVergi Oranı
 1. Yerli film göstermelerinden% 10
2. Yabancı film göstermelerinden% 10
3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan% 0
4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden% 10
5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden% 20
II- Müşterek Bahislerde% 5
III - Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerindenBelediye Grupları/Vergi Miktarı (Günlük, TL)
12345
 1. Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için50 m2’ye kadar1510755
51-200 m220151076
201 m2’den yukarı4030201510
4 yıldızlı otelde7060555040
5 yıldızlı otelde8070605550
2. Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün içinİlk oyun aleti için55555
Sonraki her oyun aleti için32111

 

Tablo 3: İşgal Harcı Tarifesi
(2013/5585 Sayılı BKK)
(18/12/2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete)
Belediye Grupları/Harç Tutarı (TL)
12345
1. 52 nci maddenin (1) numaralı (pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri vb. yerlerin mal satmak için işgali) ve (2) numaralı (yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali)  bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde;2,51,751,510,5
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde (pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri vb.) yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına21,751,510,5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına43,5321
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;
(Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç))
a) Her taşıttan beher saat için1,2510,750,500,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için2,51,751,510,5

 

Tablo 4: Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Tarifesi
Belediye GrubuCinsiHarcın Tutarı
1Her türlü işyeri için yıllık olarak600.-TL
2200.-TL
3100.-TL
450.-TL
520.-TL

 

Tablo 5: İşyeri Açma İzni Harcı Tarifesi
Belediye GrubuCinsiHarcın Tutarı
1Her türlü işyerinin beher metrekaresi için1.-TL
20,80.-TL
30,60.-TL
40,30.-TL
50,20.-TL

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor