Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
21 Aralık 2014Nazmi KARYAĞDI
204OKUNMA

2013 Yılı Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon Lirayı Aşanlar E-defter ve E-fatura Uygulamasına Tabi Olacak

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağına göre 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa etmeye başlayan mükelleflere ve 2013 takvim yılını izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettirdikleri veya 10 Milyon brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren hazırlık süresi üç (3) aydan az olmamak üzere izleyen takvim yılının başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getiriliyor.

Hatırlanacağı üzere 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 3.1 bölümü kimlerin elektronik defter tutmakla zorunlu olduğunu belirlenmişti. Buna göre,

1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

2) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

3) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler,

4) 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan kolalı gazozlar, biralar, şaraplar ve diğer alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerini imal ve ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

e-defter tutmak zorunluluğu kapsamına alınmış bulunmaktadır. Söz konusu bu kapsamdaki mükellefler ayrıca elektronik fatura zorunluluğu kapsamına da dâhil edilmiştir.

(Önceki düzenleme hakkında geniş bilgi için Timur Çakmak tarafından kaleme alınan ve sitemizde yayınlanan “E-defter Tutma ve e-fatura Düzenleme Bir Çok Şirket İçin Zorunlu Hale Geldi” başlıklı yazıyı okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor