Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
08 Aralık 2017
130OKUNMA

1.404,06 TL ile Bunun Altına Düşen Tutar Arasındaki Farkın İlave Asgari Geçim İndirimi Yoluyla Telafisine Yönelik 299 Seri Nolu GVGT Yayımlandı

6 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 299 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla telafisine yönelik olarak 7061 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 87. maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılıyor.

Eylül 2017 ve Ekim 2017’de beyan edilen muhtasar beyannamelerde eksik uygulanan AGİ Kasım ayında verilecek olan muhtasar beyannameden mahsup edilerek ilgili çalışanlara ödenecek.

299 seri nolu GVGT’ne ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.