Ömer ŞENER

Vergi Müfettişi

Yayımlanmış makaleleri:

  • Dağıtılmayan Karlara Getirilen Stopaj Ve Beraberinde Gelecek Tartışmalar (Dünya Gazetesi)
  • Köprü Kredi İlişkilerinde Transfer Fiyatlandırması Ve Emsal Bedel Sorunu (Vergi Sorunları Dergisi)
  • Temsil ve ağırlama harcamalarının gider olarak dikkate alınma temsil ve ağırlama harcamalarının gider olarak dikkate alınması ve stad loca kiralama bedellerinin bu kapsamda değerlendirilmesi (Vergi Sorunları Dergisi)
Tüm Yazılar