Mehmet YILMAZ

1974 yılında Mersin Anamur’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Anamur’da tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Türkiye ve Dünyada Düzenleyici Etki Analizi konulu bitirme raporu hazırlamıştır. Evli bir çocuk sahibidir.

2002 yılında Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak göre başladığı devlet memuriyetini Maliye Bakanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde Maliye Uzmanı olarak devam ettirmektedir. Kamu İç Denetçi Sertifikası Sahibidir. Onuncu Kalkınma Planı, Vergi Özel İhtisas Komisyonu ile Onuncu Kalkınma Planı, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Çalışma Grubu Üyeliklerinde bulunmuştur. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının düzenleyici etki analizi çalışmasını yapmıştır.

Türkiye ekonomisi üzerine bir kitabı bulunan yazarın çeşitli dergilerde yayınlanmış bazı makaleleri aşağıdadır.

1. Cari Açıkla Mücadele Kapsamında Kalıcı Bir Öneri: Belirli Sektörlerde İhracat Artışından Kaynaklanan Kazancın Kurumlar Vergisi Dışında Bırakılması,

2. Döviz Kuru Artışının Özel Tüketim Vergisi Tahsilatı ce Özel Tüketim Vergisine Tabi Ürünlerin Fiyatlarına Etkisi,

3. Beyaz Eşyada Alternatif ÖTV Önerisi, A+++ Enerji Sınıfı Ürünlere Vergi Avantajı Sağlanması

4. Alternatif Çevre Vergilemesinde Karbon Esaslı (Co2) Özel Tüketim ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerileri

5. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Ve Getirdikleri

6. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu uygulaması

Tüm Yazılar