Otomobil Değerlerinin ÖTV Oranında Dikkate Alınmasının Otomotiv Pazar Yapısına ve Bütçeye Etkisi

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (1) ile binek otomobillere uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları 25/11/2016 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Söz konusu Karar ile otomotiv üzerinden alınan ÖTV oranları yeniden belirlenmiş, otomotivin vergilendirilmesinde motor silindir hacminin yanında araç değerlerininde dikkate alnıcağı yeni bir vergileme politikası benimsenmiştir.

Komisyon Sonrası Torba Tasarı

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlanmış olup Tasarıda öngörülen bazı düzenlemeler Komisyonda kabul görmeyerek Tasarı metninden çıkarılmış ayrıca Komisyon tarafından bazı önemli düzenlemeler de Tasarıya eklenmiştir. Tasarıdan çıkarılan ve eklenen düzenlemelere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Bankalar Tarafından Çalışanlara Ödenen `Promosyon` Ödemelerinin Vergisel Boyutu

İşverenler tarafından hizmet erbaplarına ödenen ücret ve ücret kapsamındaki ödemeler yasal zorunluluk nedeniyle istisnalar hariç banka kanalıyla yapılmaktadır. İşverenler ile bankalar  arasında imzalanan maaş ödeme protokolleri gereğince, bankalar tarafından çalışanlara yapılan "promosyon" ödemelerinin doğrudan hizmet erbabına veya işveren kanalıyla çalışanlara ödenmesi söz konusu olabilmektedir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.