Limited Şirkette Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller Nelerdir?

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde erteleneceğine ve yapılamayacağına önceki yazımızda değinmiştik. Anonim şirketleri yazıp limited şirketleri yazmamak olmuyor. Birbiriyle birçok alanda örtüşse de, limited şirketlere özgü düzenlemeler ve haller bulunmaktadır. Bu sebeple, yazımızda, limited şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde yapılamayacağına değineceğiz.

Anonim Şirkette Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Yahut Yapılamayacağı Haller Nelerdir?

Meraklı bir çocuk babasına sormuş: Babacığım uzayda kaç gezegen var? Babası: Bilmiyorum, demiş. Çocuk bu sefer; İstanbul'u ilk kuşatan kimdi? diye sormuş. Babası, unutmuşum oğlum, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine, çocuk, biraz mahcup edayla: Babacığım, sorularımla seni sıkıyor muyum? diyerek başını öne eğmiş. Babası, gayet pişkin bir şekilde: Sıkılmak da ne demek oğlum! Sor, sor ki öğrenesin! demiş.

Limited Şirket Müdürleri Ortakları Genel Kurul Toplantısına Çağırmıyorsa Ne Yapılır?

Bir önceki yazımızda, anonim şirketin yönetim kurulunun ortakları genel kurul toplantısına çağırmaması halinde ortakların hangi haklara sahip oldukları ve bu haklarını nasıl kullanacakları üzerinde durmuştuk. Anonim şirket haricindeki bir diğer şirket türü de limited şirkettir ve içinde bulunduğumuz dönem itibariyle limited şirketlerin de genel kurul toplantısı yapmaları gerekmektedir.

Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Genel Kurulu Toplantıya Çağırmıyorsa Ne Yapılabilir?

Malum, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantılarının yapılması gereken bir döneme daha girmiş bulunuyoruz. Anonim şirket ortakları, pay sahipliğinden doğan haklarını en geniş manada şirket genel kurulunda kullanırlar. Ortaklar, genel kurul toplantılarında şirketin geçmiş hesap dönemine ilişkin iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olur, şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu müzakere eder ve uygun bulursa yönetim kurulunu ibra eder.