Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi Dışında Verilmesi-1

660

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde, bu belgenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca işleme alınıp alınmayacağı veya ne şekilde işleme alınacağı konusunda ki soruları ve tereddüt edilen hususları bu yazı dizimizde ele alacağız.

İnceleme yapılmasını istemiyorsanız;
Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre dolduktan sonra bu belgeyi vermeniz halinde SGK inceleme ve kontrolle görevli memurlarına  işyerinizde fiilen veya işyeri kayıtlarınız üzerinde yaptırmakta ve bu inceleme sonucuna göre aylık prim ve hizmet belgesini işleme alıp almayacağına karar vermektedir. 

Ancak bu kuralın bir istisnası var; ek veya asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini, belgenin verilmesi gereken yasal sürenin bitim tarihini takip eden üç ay içerisinde SGK’ ya vermeniz halinde herhangi bir inceleme yapılmaksızın işleme konacaktır.

Örnek; 2017/Haziran ayına ait asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin 30.09.2017 tarihine kadar verilmesi halinde, herhangi bir incelemeye gidilmeksizin bu belgeler SGK tarafından işleme konacaktır.

Hemen belirtelim ki sonradan verilen hizmet belgesinde şüpheli  bir  durum varsa veya bu belgede belirtilen sigortalıların giriş işlemiyle ilgili bildirimler süresi içinde yapılmazsa, aylık prim ve hizmet belgesinin süresi geçtikten sonra üç ay içinde verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, aylık ve prim hizmet belgesi incelemeye sevk edilecektir.

Şüpheli durum nedir?

Yasal süresi geçtikten sonra verilen aylık ve prim hizmet belgesinin  SGK tarafından işleme alınması halinde sigortalının yaşlılık aylığına veya sağlık ödemesine veya sağlık hizmetine hak kazanacak olmasını SGK şüpheli bir durum olarak kabul etmektedir.

Yasal verilme süresi geçtikten sonra verilen aylık ve hizmet belgesiyle ilgili şüpheli durum varsa, bu belgenin yukarda belirttiğimiz üç aylık süre içinde verilip verilmediği  önem taşımamaktadır.

Şüpheli durum nedeniyle, söz konusu prim ve hizmet belgesi inceleme yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurlarına havale edilir. Denetim ve kontrolle görevli memurların işyerinde fiili veya işyeri kayıtları üzerinde yaptıkları inceleme neticesine göre, söz konusu aylık prim ve hizmet belgesinin işleme alınıp alınmayacağına karar verilir.

Bir sonraki yazımızda düzeltme amacıyla aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesini irdeleyeceğiz.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.