Sporcular Sigortalı Sayılır mı?

Herhangi bir spor dalını kendisine meslek edinen ve bundan kazanç sağlayan kişilere profesyonel sporcu denilmekte, bu kişiler kulüplerinin (yani işverenin) gösterdiği yerlerde tespit edilmiş çalışma saatlerine tabi olarak ve işveren veya vekilinin emir ve talimatı altında antrenman ve müsabakalar yaptıklarına, mukabilinde önceden yapılmış anlaşma ile tespit edilmiş ücretleri aldıklarına göre, anılan kimselerin işverenle hukuki ilişkileri bir hizmet akdine dayanmaktadır.

Boşandığı Eşiyle Fiilen Birlikte Yaşadığı İçin Yetim Aylığı Kesilen Kadın Tekrar Aylık Alabilir mi?

Kız çocuklarına yetim aylığının bağlanmama veya bağlanmış aylığın kesilme sebeplerinden biri de evlenmedir. Ölen emekli veya sigortalı baba veya annesinden dolayı yetim aylığı bağlatma koşulunu sağlamak için eşinden boşanan, ancak, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı sosyal güvenlik kontrol memurları veya sosyal güvenlik denetmeleri tarafından belirlenen kadınların, yetim aylıkları kesilmektedir.

Evlat Edindiği Çocuğu Engelli Olan Anne Erken Emekli Olabilir mi?

5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrasında, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörülmüştür.