İşe Giriş Tarihi Nasıl Düzeltilebilir? İdari Para Cezası Nasıl İndirilir?

İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece ( sosyal güvenlik merkezi) de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılır..

Emeklilik İçin Prim Ödeme Gün Sayısı Yeterli Olmayan İşçiye İki Ödeme

Yaşlılık aylığına hak kazanmak için gerekli yaş koşulunu sağladığı halde istenilen prim gün sayısına veya sigortalılık süresine ulaşamadığı için yaşlılık aylığına hak kazanamayan çalışanların bilmelerinde yarar bulunan iki hakları vardır. Bunlardan ilki, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan toptan ödeme alma diğeri de işverenden kıdem tazminatını talep edebilme hakkıdır.