Banka, Sigorta, Sanayi ve Ticaret Odası ve Reasürans Şirketi, Çalışanlarına Önemli Hatırlatma!

30.04.2014 tarih ve 28987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2014/6042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, “506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması” hükme bağlanmıştır.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.