Torba Yasaya Göre Yurt Dışı Borçlanma Uygulaması

3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

SGK Kupon Tasarısı İşler mi?

Malum, ev hizmetlerinde çalışan gündelikçilerin çoğu sosyal güvenceden yoksun. Ev hizmetlerinizde periyodik ve belli zamanlarda çalıştırdığınız gündelikçiyi sigortalı göstermeniz şart. Bunun için size en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu merkezine gidip, işyeri dosyası açtırmanız, e-şifre almanız, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi vermeniz gibi işlemlerle uğraşmanız gerekecek.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.