Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Kalp Ameliyatı Olan Kıdem Tazminatını Alabilir mi?

702

Kalp ameliyatı olan kişinin kıdem tazminatını bu gerekçeyle alıp alamayacağı sorusu benzer ağır ameliyat geçirenler açısından da önemli.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/1-a maddesine göre, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa işçi haklı nedenle kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilir.

Bu konuda Yargıtay'ın emsal kararları da yol göstericidir.

By-pass ameliyatı geçiren işçinin kıdem tazminatı alacağı için açtığı davada Yargıtay

“Bir üniversite, devlet veya meslek hastalıkları hastanesinden heyet raporu alınarak, sağlık sebebinin haklı fesih sebebi oluşup oluşturmadığı açıklığa kavuşturulması gerektiği” hükmünü vermiştir.(Y.22 HD. 7.7.2016 gün, 2014/345 E., 2015/23409 K.)

İşçinin geçirdiği ameliyata rağmen çalışmaya devam etmesinin sağlığını zorlayacağının, hayati tehlike arz etiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde işçi kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.