Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

1859

Ev hizmetlerinde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmayıp 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabidirler.

Kıdem tazminatı İş Kanunu kapsamında olanlara özgü bir tazminat olduğundan ve ev hizmetinde çalışanlar İş Kanunu kapsamı dışında olduklarından, ev hizmetinde çalışanlar kıdem tazminatı talep edemezler.

Haklı sebebe dayanmayan fesihte 6098 sayılı Borçlar Yasası’nın 432 ve 438’inci maddesi uyarınca ev hizmetlerinde çalışanların tazminat alma imkanı vardır.

Fesih bildirim süresi;

Belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin feshinden önce, durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Hizmet sözleşmesi; bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan işçi için iki hafta sonra; bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona erer.

İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, yukarda belirtilen fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.