Adâlet Kitabı

Adâlet Kitabı, Türklerin, adâlet anlayışını, idare geleneklerinde bu anlayışın yerini, tarihî süreçte yaşanan değişim ve dönüşümleri, yüzyıllar içinde teşekkül eden önemli hukuk ve adâlet kurumlarını inceleyen araştırmalardan bir demet sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Eserlerin seçiminde, kronolojik bir bütünlük sağlanmaya çalışılmış, hukuk ve adâlet tarihimizin önemli meselelerinin incelendiği çalışmalara özellikle yer verilmiştir.

Vergi Mevzuatı Hazırlık Kitabı 2015

VERGİALGI.net sitesinde de yazıları yayınlanan Hüseyin Çukurtepe’nin kaleme aldığı bu kitap, Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan yükselme, yeterlilik ve özel yarışma sınavları gibi sınav konularının kapsamı olan; Gelir Mevzuatı, Usul Kanunları, Gider Mevzuatı, İşlem Yönergesi ve Devlet Memurları Kanunu gibi konuları kapsamakta olup, son beş yılda belirtilen bu sınavlarda çıkmış sorular temel alınarak, titiz bir çalışma sonucu hazırlanmıştır.

Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital

Bazılarına göre, adaletsizliğin sürekli arttığı dünyada eşitsizlik uçurumları giderek derinleşirken, kimileri de gelirler ve servetler arasındaki mesafelerin doğal bir eğilimle daraldığını, sisteme dışarıdan müdahale edilmezse bu sürecin daha sağlıklı işleyeceğini ileri sürüyorlar. Peki, bu konuda bir fikir oluşturabilmek için eşitsizliklerin uzun vadeli değişim eğrisi hakkında, yani eşitsizliğin dünden bugüne tarihi hakkında bilgi sahibi olmak gerekmez mi?

Emlak Vergisinde Vergi Değeri

Bu çalışmanın temelleri uzun bir süreçte oluştu. Öncelikle kendi merak alanımla ve verdiğim derslerle ilgili olarak Türkçe yazılmış kaynak sayısındaki yetersizlik çalışma için önemli bir unsur oldu. Emlak vergisinin bir yerel yönetim gelir kaynağı olarak görülmesine rağmen genellikle kamu maliyesi açısından ele alınıp vergi hukuku yönünden yeterince inceleme konusu yapılmamış olması, kişisel merakımı daha çok arttıran sebeplerin başında yer aldı.