2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Açıklaması

Mahalli ve müşterek kamu hizmeti sunmak üzere kurulan belediyeler, halkı ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra demokratik yapılanmanın temel taşlarından birisidir. Belediyelerin kaliteli ve etkin hizmet üretmeleri için yeterli maddi kaynaklara sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. Belediyeler sundukları hizmetleri, belediye sınırları içinde bulunanlardan topladıkları vergi, harç katılma payı ve ücretlerle finanse etmeleri esas olmakla birlikte, ülkemizde belediyelerin kendilerine ait gelirlerin sınırlı olması nedeniyle merkezi idareden yardım almaksızın faaliyette bulunmaları neredeyse imkansız hale gelmiştir.