Vergi Hukuku Platformu 3. Ulusal Kongresi

Türk Vergi Sistemi'nde hasılat açısından hayli önemli bir yer tutan ve genellikle "iyi işleyen" bir düzende tahsil edilen katma değer vergisi ile ilgili olarak uygulamada yine de özellikle mevzuattan kaynaklanan bazı sıkıntılarla karşılaşıldığı bir gerçektir. Maliye Bakanlığı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda ve mevzuatında sorunları aşmak için büyük hassasiyet göstererek geniş kapsamlı bir çalışma başlatmış bulunuyor.