Yürürlükte Olan İhbar Müessesine Yönelik Eleştiriler İle VUK Taslağında Yer Alan İhbar Müessesine İlişkin Getirilen Öneriler

Son dönemlerde vergi kayıp ve kaçağının azaltılması konusunda özel önem verilen alanlardan bir tanesi de 1905 sayılı kanun ile düzenlenen ihbar müessesidir. İhbar ikramiyesi mezkûr kanunun 6. Maddesine göre süreklilik arz eden vergiler ve bu vergi asıllarına bağlı vergi ziyaı cezaları üzerinden aşağıdaki belirtilen nispetler dâhilinde ödenmektedir.

Türkiye Genelinde Konut Satışları 2017 Ağustos’unda Geçen Yılın Aynı Ayına Göre %4,7 Oranında Artarak 120.198 Oldu

Konut satışlarında, İstanbul 18.696 konut satışı ve %15,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12.630 konut satışı ve %10,5 pay ile Ankara, 6.838 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 61 konut ile Bayburt oldu (TÜİK).