2017 Türk Dili Yılı: “Dilimiz Kimliğimizdir”

17.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de 2017 yılının Türk Dili Yılı olasıyla ilgili olarak 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Türk Milleti olarak güzel Türkçemizi doğru yazmak ve konuşmak hepimizin ortak özlemidir. Özellikle yazı yazanlar için sözcükleri, cümleleri doğru ve yerinde kullanmak; anlatılmak isteneni iyi ifade edebilmek ve okuyucular tarafından anlaşılır olmak açısından çok önemlidir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.