Veri Merkezleri ve Çağrı Merkezleri İçin “Cazip” Destek ve Teşvikler

Geçtiğimiz haftalarda 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankasının Kuruluşu Hakkında Kanunda yapılan düzenlemeyle görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programının, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülmesi hükme bağlandı.

Mobilyada KDV, Beyaz Eşyada ÖTV İndiriminin Tüketici Fiyatlarına Etkisi

3 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 inci maddesine göre 30/04/2017 tarihine kadar mobilya sektöründe katma değer vergisi oranı % 18’den % 8’e, beyaz eşya sektöründe ise ÖTV oranı % 6,7’den sıfıra indirilmiştir.

Bakanlar Kurulu’ndan Gayrimenkul Piyasasını Canlandırmaya Yönelik Teşvikler

15.03.2017 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri, Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri, Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

Yeni Teşviklerle 2017 Yatırımlarda Seferberlik Yılı Oluyor

Hükümetimiz son bir yıllık dönemde birçok önemli teşvik düzenlemesini kamuoyu ile paylaştı. Hatta bu dönemde o kadar çok ve çeşitli teşvik düzenlemesi yapıldı ki yatırımcının yararlanacağı teşvikleri seçme bakımında biraz da kafası karıştı. Konuya ilişkin yakın dönemde kaleme aldığımız bir yazıda da (Yatırım Teşviklerini Anlama Kılavuzu) bu konuya değinmiştik. Özetle, birçok yeni teşvikin gündemde olması ülkemizin zenginleşen teşvik mevzuatı bakımından gurur verici; ancak yatırımcılar için çözülmesi gün geçtikçe zorlaşan bir problem.