Güney Kore Eğitim Sistemi ve Ölümüne Başarılı Çocuklar!

Güney Kore hakkında Temmuz/2017’de yayınlanan çalışmanın birinci bölümünde, Güney Kore’nin eğitim sistemi hakkında ikinci bölümde bilgi vereceğimizi belirtmiştik. Halkının %98’i okuryazar olan bu ülkenin eğitim sistemini okuyunca gerçekten çok şaşıracak ve ülkemizle olan farklı ve benzer yönlerini daha net ortaya koyabileceğiz. Özellikle PİSA sonuçlarında Güney Kore’li çocukların ortaya koyduğu başarının tesadüf olmadığını daha iyi anlayacağız. Öncelikle belirtmek isterim ki bu çalışma bir makale olarak algılanmamalıdır, sadece çeşitli bilgi kaynaklarından derlenen bir çalışma olarak görülmelidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Mükellef Memnuniyetinin Olmazsa Olmazı: Hizmet İçi Eğitimler

Günümüzde vergi idaresi-mükellef ilişkisi artık devletin tek taraflı olarak rolleri belirlediği ilişki olmaktan çıkmış,(1) mükellef odaklı yaklaşımın benimsenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu durum hem idare hem de çalışanlara sorumluluk yüklemektedir. 2005 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü organizasyonu sonlandırılarak “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Organizasyon ve Görevleri Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesiyle hem yeni bir adım atılmış hem de çalışan ve mükellef odaklı yaklaşımlara ilişkin çalışmaların fitili ateşlenmiştir. Bunlardan biri de, 2006 yılında başlanan  Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi (MHTT) Projesi olmuştur.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.