Mobilyada KDV, Beyaz Eşyada ÖTV İndiriminin Tüketici Fiyatlarına Etkisi

3 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 inci maddesine göre 30/04/2017 tarihine kadar mobilya sektöründe katma değer vergisi oranı % 18’den % 8’e, beyaz eşya sektöründe ise ÖTV oranı % 6,7’den sıfıra indirilmiştir.

Bakanlar Kurulu’ndan Gayrimenkul Piyasasını Canlandırmaya Yönelik Teşvikler

15.03.2017 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri, Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri, Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

Yeni Teşviklerle 2017 Yatırımlarda Seferberlik Yılı Oluyor

Hükümetimiz son bir yıllık dönemde birçok önemli teşvik düzenlemesini kamuoyu ile paylaştı. Hatta bu dönemde o kadar çok ve çeşitli teşvik düzenlemesi yapıldı ki yatırımcının yararlanacağı teşvikleri seçme bakımında biraz da kafası karıştı. Konuya ilişkin yakın dönemde kaleme aldığımız bir yazıda da (Yatırım Teşviklerini Anlama Kılavuzu) bu konuya değinmiştik. Özetle, birçok yeni teşvikin gündemde olması ülkemizin zenginleşen teşvik mevzuatı bakımından gurur verici; ancak yatırımcılar için çözülmesi gün geçtikçe zorlaşan bir problem.

Bölgesel Yönetim Merkezleri Kuruluş, Faaliyet ve Vergi Avantajlarına İlişkin Değerlendirme

Bölgesel Yönetim Merkezleri ile ilgili gerek Ekonomi Bakanlığı gerekse Maliye Bakanlığı’nın yetki alanı içerisinde iki ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir. Öncelikle konu hakkında Ekonomi bakanlığı bir yönetmelik yayınlamış ve akabinde 5 yıl sonra Maliye Bakanlığı vergi kanunlarında yapılan değişiklik sonucu ikinci mevzuatı yayınlayarak konuyu açıklamıştır. Buna göre her iki Bakanlığın görev alanı kapsamında yapılan düzenleme ve açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Varlık Fonu

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir: (1) Harcamalarını artırır. (2) Mevcut vergi yükünü düşürür. (3) Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir. (4) Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir.

Hangi Yatırımlar “Süper Teşviklerden” Yararlanacak?

Ağustos sonunda “6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yatırım teşvik sistemimiz için oldukça önemli bir adım atıldı. Bu adımla birlikte Türkiye, yatırımcıyı cezbetmek bakımından “süper teşvik sistemi” adını verebileceğimiz yeni bir döneme geçti ve Bakanlar Kurulu’na proje bazında desteklenmesi öngörülen yatırımlara oldukça geniş teşvikler verme yetkisi tanınmış oldu.